Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TMZK 26.03.23

walne0323


Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej serdecznie zaprasza na doroczne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Towarzystwa, które odbędzie się 26 marca 2023 r. w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, o godz. 17.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu za okres ostatniego roku.
3. Sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
5. Przedstawienie projektu programu działania Towarzystwa w 2023 r.
6. Dyskusja i wolne wnioski.

Zawiadamiając o powyższym Zarząd prosi o niezawodne i punktualne przybycie.
Zarząd prosi o uregulowanie składek członkowskich.

Zapraszamy wszystkich Członków TMZK, jak również sympatyków oraz zainteresowanych działalnością na rzecz naszej Małej Ojczyzny
Więcej ....

Sesja poświęcona prof. Karolowi Piaseckiemu

profPiasecki
14 marca br. na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski odbyła się sesja poświęcona niedawno zmarłemu Profesorowi Karolowi Piaseckiemu, wybitnemu Kozieniczaninowi, byłemu pracownikowi dawnego Instytutu Archeologii UW. Wystąpienia, częściowo o charakterze wspomnień, tematycznie związane były z dyscyplinami i dziedzinami nauki bliskimi Prof. Piaseckiemu – antropologii, etnologii, ornitologii, archeologii, itd.
Udział w sesji wzięła Rodzina Profesora (w tym syn Michał, który opowiadał o wspólnych pasjach ornitologicznych oraz wycieczkach po Puszczy Kozienickich), pracownicy nauki, którzy albo byli przyjaciółmi i współpracownikami, albo uczniami Profesora. Nie zabrakło również bliskich oraz znajomych z Kozienic oraz reprezentantów Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, którzy na zaproszenie organizatorów zaprezentowali prelekcję pt. "Na szlaku Puszczy Kozienickiej...".
Tematyka nie był przypadkowa, ponieważ pierwsze zainteresowania badawcze i naukowe Profesora dotyczyły właśnie Puszczy Kozienickiej - jak się dowiedzieliśmy Jego praca magisterska dotyczyła ptaków drapieżnych Puszczy Kozienickiej. Te pasje przerodziły się w opracowanie i wydanie w 1985 r. pierwszej z około 200 publikacji Karola Piaseckiego - przewodnika krajoznawczego "Puszcza Kozienicka", który jest kanonem turystycznym i lekturą obowiązkową każdego zainteresowanego dziejami i zwiedzaniem Ziemi Kozienickiej. W następnych latach, dzięki współpracy m.in. z radomskim środowiskiem turystyczno-krajoznawczym Karol Piasecki opracował i wydał jeszcze kilka podobnych przewodników: "Puszcza Stromiecka", "W widłach Wisły i Pilicy", "Radomskie szlaki piesze", czy "Kazimierski Park Krajobrazowy".
Więcej ....

XL Zeszyt "Ziemia Kozienicka" dzięki wsparciu Gminy Kozienice


zeszytinform
Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej dzięki wsparciu Gminy Kozienice (www.kozienice.pl) w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, realizuje zadanie polegające na opracowaniu i wydaniu XL Zeszytu "Ziemia Kozienicka". Zachęcamy do przesyłania materiałów !
Serdecznie dziękujemy Gminie Kozienice za wieloletnie wsparcie naszych lokalnych inicjatyw i zadań publicznychWięcej ....