Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

Walne Zgromadzenie TMZK

pismo-tmzk
Szanowni Państwo, z radością zawiadamiamy i zapraszamy na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie TMZK, a także na specjalnie przygotowany z okazji Dnia Kobiet spektakl pt.: „Kobiety w życiu króla Zygmunta I Starego”. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej serdecznie zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Towarzystwa, które odbędzie się 8 marca 2024 r. od godz. 16.30, w sali konferencyjnej Pensjonatu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji KCRiS nad Jeziorem Kozienickim, ul. Bohaterów Studzianek 30, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu za okres ostatniego roku.
3. Sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
5. Przedstawienie projektu programu działania Towarzystwa w 2024 r.
6. Część artystyczna - spektakl pt.: „Kobiety w życiu króla Zygmunta I Starego” – w wykonaniu uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Zawiadamiając o powyższym Zarząd prosi o niezawodne i punktualne przybycie.
Zapraszamy wszystkie nasze Członkinie, Członków oraz wszystkich zainteresowanych.
Do zobaczenia!
Więcej ....