Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

Sesja poświęcona prof. Karolowi Piaseckiemu


UW-KZ

14 marca br. na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski odbyła się sesja poświęcona niedawno zmarłemu Profesorowi Karolowi Piaseckiemu, wybitnemu Kozieniczaninowi, byłemu pracownikowi dawnego Instytutu Archeologii UW. Wystąpienia, częściowo o charakterze wspomnień, tematycznie związane były z dyscyplinami i dziedzinami nauki bliskimi Prof. Piaseckiemu – antropologii, etnologii, ornitologii, archeologii, itd.
Udział w sesji wzięła Rodzina Profesora (w tym syn Michał, który opowiadał o wspólnych pasjach ornitologicznych oraz wycieczkach po Puszczy Kozienickich), pracownicy nauki, którzy albo byli przyjaciółmi i współpracownikami, albo uczniami Profesora. Nie zabrakło również bliskich oraz znajomych z Kozienic oraz reprezentantów Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, którzy na zaproszenie organizatorów zaprezentowali prelekcję pt. "Na szlaku Puszczy Kozienickiej...".
Tematyka nie był przypadkowa, ponieważ pierwsze zainteresowania badawcze i naukowe Profesora dotyczyły właśnie Puszczy Kozienickiej - jak się dowiedzieliśmy Jego praca magisterska dotyczyła ptaków drapieżnych Puszczy Kozienickiej. Te pasje przerodziły się w opracowanie i wydanie w 1985 r. pierwszej z około 200 publikacji Karola Piaseckiego - przewodnika krajoznawczego "Puszcza Kozienicka", który jest kanonem turystycznym i lekturą obowiązkową każdego zainteresowanego dziejami i zwiedzaniem Ziemi Kozienickiej. W następnych latach, dzięki współpracy m.in. z radomskim środowiskiem turystyczno-krajoznawczym Karol Piasecki opracował i wydał jeszcze kilka podobnych przewodników: "Puszcza Stromiecka", "W widłach Wisły i Pilicy", "Radomskie szlaki piesze", czy "Kazimierski Park Krajobrazowy".
Prelekcje przygotował i zaprezentował Sekretarz TMZK Krzysztof Zając (w prezentacji wykorzystano m.in. zdjęcia z puszczy autorstwa Puszcza Kozienicka Fotografia.Łukasz Boryczka. - za udostępnienie serdecznie dziękujemy!), a towarzyszył mu Paweł Zagoździński - przyjaciel Karola Piaseckiego z lat najmłodszych i szkolnych, z którym utrzymywał kontakt do kresu życiowej wędrówki. Obecny na sesji był również Członek TMZK Maciej Kordas.
W spotkaniu udział wzięło około 40 osób - sala wykładowa wypełniła się po brzegi, a uczestnicy - w większości związani rodzinnie, koleżeńsko czy naukowo z Profesorem Karolem Piasecki - dzielili się ze sobą wspomnieniami, fotografiami i unikalnymi przeżyciami związanymi z Profesorem - prawdziwym człowiekiem renesansu, który - jak sam powiedział o sobie, choć zajmował się wieloma dziedzinami nauki i wiedzy - najbardziej umiłował zainteresowania ornitologiczne i chciał zawsze być Przyrodnikiem.
Warto wspomnieć również, że nasi przedstawiciele na spotkaniu przedstawili uzgodniony wcześniej pomysł trwałego upamiętnienia w lokalnym środowisku tego wybitnego Kozieniczanina, co zostało podjęte przez uczestników sesji z entuzjazmem. O szczegółach dyskutować będziemy m.in. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym TMZK 26 marca br.
Ponadto dla uczestników sesji zabraliśmy z Kozienic publikacje wydane przez TMZK oraz najnowsze mapy Puszczy Kozienickiej wydane przez Nadleśnictwo Kozienice, Lasy Państwowe, którymi obdarowaliśmy wszystkich obecnych.