Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

XL Zeszyt "Ziemia Kozienicka" dzięki wsparciu Gminy Kozienice

zeszytinform

Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej dzięki wsparciu Gminy Kozienice (www.kozienice.pl) w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, realizuje zadanie polegające na opracowaniu i wydaniu XL Zeszytu "Ziemia Kozienicka". Zachęcamy do przesyłania materiałów !
Serdecznie dziękujemy Gminie Kozienice za wieloletnie wsparcie naszych lokalnych inicjatyw i zadań publicznych