Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

Walne zgromadzenie TMZK

tmzk1
23 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. W trakcie spotkania wręczono tytuł Honorowego Członka TMZK Panu Romanowi Frąckiewiczowi, osoby niezwykle zasłużonej dla dla miasta Kozienice. W trakcie spotkania przedstawiono informacje o aktualnych planach Zarządu TMZK, dyskutowano na temat rozwoju terenów zielonych w naszym mieście, zaprezentowano XXXVIII Zeszyt "Ziemia Kozienicka". Dużą część spotkania stanowiła prezentacja książki Stefana Janeczka "Fragmenty wspomnień z pracy nauczycielskiej w Kozienicach w latach 1922-1956" pod redakcją Krzysztofa Boryczki. Książka ta została napisana ponad 40 lat temu, była dostępna dla wąskiej grupy czytelników jedynie w maszynopisie. Została wzbogacona o unikalne zdjęcia, także takie, które nigdy wcześniej nie były publikowane, jak na przykład zdjęcia kozienickich synagog. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zmarłego w 1983 roku Stefana Janeczka, którzy podziękowali za publikację książki. Publikacja ta jako świetny dokument źródłowy z pewnością powinna znaleźć się na półce każdej osoby interesującej się historią Kozienic.
Więcej ....