Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

Walne zgromadzenie TMZK

Szanowni Państwo,
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa, które odbędzie się 22 września 2022 r. w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, o godz. 17.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie z prac Zarządu za okres ostatniego roku.
3. Sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
5. Przedstawienie projektu programu działania Towarzystwa.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
Zawiadamiając o powyższym Zarząd prosi o niezawodne i punktualne przybycie.
Zarząd prosi o uregulowanie składek członkowskich.
Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków TMZK i osoby chętne do wstąpienia do TMZK.
Zrzut ekranu 2022-09-20 o 20.22.55