Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

Skład Zarządu Towarzystwa


Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej

1. Lech Wiśniewski - przewodniczący
2. Dariusz J. Szewc - wiceprzewodniczący
3. Stanisław Orzechowski -wiceprzewodniczący
4. Krzysztof Zając - sekretarz
5. Janina Kuśmierczyk - skarbnik
6. Paweł Boryczka
7. Elżbieta Czapla
8. Piotr KonopkaKomisja rewizyjna

1. Krystyna Kruszyńska — przewodnicząca
2. Mirosław Biedruna
3. Wiesława Szula